06 - 53 25 60 23

info@focus-c.nl

WAT DOET FOCUS-C


FOCUS-C is een onafhankelijk management-adviesbureau met een brede ervaring en gedegen kennis van techniek en markt, gecombineerd met een bedrijfskundige achtergrond. Wij richten ons op strategisch management, project- en procesmanagement en advies bij strategie- en organisatieontwikkeling , projecten in de GWW - openbare ruimte en op het gebied van duurzaamheid . Dat zijn onze 3 aandachtsgebieden. Steeds vaker grijpen deze aandachtsgebieden in elkaar. We werken aan opdrachten in zowel de publieke- als de private sector, van planfase tot aan de uitvoeringsfase.


Strategie- en organisatieontwikkeling
:

De huidige dynamiek waarin organisaties opereren is groot en complex. De (technische) ontwikkelingen volgen zich in snel tempo op, vaak gecombineerd met de effecten van globalisering en de maatschappelijke ontwikkelingen. Dit vraagt een flexibele organsiatie om zo de continuiteit te waarborgen. FOCUS-C ondersteunt organisaties bij het bepalen van de strategie en de implementatie van missie en visie. De medewerkers en teams van de organisatie betrekken we bij de veranderingen, alleen dan kan een transformatie succesvol zijn.

Strategieontwikkeling, implementatie missie en visie
Organisatieontwikkeling
Teamontwikkeling
Procesoptimalisatie
Business development
Interim directie"De beste manier om de toekomst te voorspellen, is haar te creƫren!"Civiele projecten - GWW

FOCUS-C levert diensten bij de aanleg van wegen, waterwegen en de inrichting van de openbare ruimte. We beschikken over zeer veel ervaring over de aanleg van civiele kunstwerken. We laten ons leiden door de principes van KCI, klimaatneutrale en circulaire infrastructuur. Wij gaan voor duurzame, leefbare en comfortabele steden, regio's en infrastructuur. Robuust, toekomstbestendig, duurzaam en waar mogelijk innovatief en vernieuwend. We zijn goed op de hoogte van de vigerende regelgeving (Eurocode en ROK)

Projectmanagement
Projectdirectie
DisciplineleiderDuurzaamheid

Wij maken impact en brengen beweging op gang.
Hoewel duurzaamheid al jaren een belangrijk thema is wordt er nog onvoldoende resultaat geboekt, Nederland loopt achter op de doelstellingen. Versnellen en opschalen is noodzakelijk. Omdat de planningshorizon lang is, 2030 en 2050, zal het werken aan duurzaamheid een dynamisch proces zijn en continu in ontwikkeling. Verduurzamen is geen momentopname maar een echte transitie. Er zal zeker weerstand optreden. Wij helpen om de transitie vorm te geven. Duurzaamheid is een verbindend thema voor verschillende beleidsterreinen en afdelingen. We zoeken dus altijd de verbinding, in de organsatie maar ook daarbuiten.
Wij werken mee aan de energietransitie, klimaatadaptatie, het vergroten van de biodiversiteit, CO2 reductie in mobiliteit en de totstandkoming van de circulaire economie. Als adviseur, kwartiermaker of programmamanager maar ook op losse vraagstukken.
We grijpen terug op bekende modellen en technieken (landelijke initiatieven en programma's). We gebruiken het Transitie LEF model, het DRIFT model, Aanpak Duurzame GWW - Ambitieweb,
R-ladder, Value Hill - Bouwwaardemodel, MKI, SDG's en Ellen MacArthur model.

Kwartiermaker
Adviseur
Programmamanager
Projectmanager


"Niemand kan de transitie naar de circulaire economie stoppen. Je kunt hooguit jezelf op achterstand zetten!"
(zie ook : www.duurzamegemeente.nu)


UITDAGING

De (wereld) bevolking zal aankomende decennia nog flink groeien en dan kunnen we simpelweg niet onze grondstoffen en fossiele energiebronnen blijven gebruiken alsof ze onuitputbaar zijn. Alleen als we nu slimmer en zuiniger omgaan met onze grondstoffen, slimmere producten maken, ze te delen en door te geven, kunnen we in de toekomst welvarend blijven leven op een duurzame aarde. Wij helpen je met nieuwe business modellen.

CIRCULARITEIT

Circulariteit is een nieuwe missie, maar het is een complex systeem van ontwerp, materiaal- en energieverbruik. Het gaat dan ook veel verder dan alleen hergebruik van afval. Maar de ambities zijn hoog en alle stappen in de richting helpen om dichter bij het (maatschappelijke) doel te komen. Doorgewinterde experts zijn er niet in dit nieuwe 'level playing field'. Samenwerken en kennis delen lijken daarom vereisten om successen te behalen. In 2050 wil Nederland circulair zijn.

TRANSITIE

We zullen moeten bewegen van een lineaire economie naar een circulaire economie. Van lineaire ketens naar gesloten kringlopen. Minder primaire grondstoffen gebruiken en secundaire materialen hergebruiken. Deze transitie heeft impact op de huidige waardeketens. Vele organisaties zullen zich een andere rol moeten aanmeten.